STRETCHING W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH

gimnastyka | akrobatyka | taniec

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego. Szkolenie prowadzi dr Tomasz Chmielewski - prekursor i praktyk nowego podejścia do zagadnień kształtowania gibkości w gimnastyce i tańcu. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z zawodnikami wielu dyscyplin.

Gość specjalny - Anna Mrozińska, trener Kadry Narodowej seniorek w gimnastyce artystycznej, uczestniczka IO w Atenach 2004 r.

Uczestnicy

Trenerzy, instruktorzy, zawodnicy sportów gimnastycznych i tańca. Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach praktycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu anatomii.

 

Cel szkolenia
...przesuwamy granice, obalamy mity - to co należy wiedzieć i to czego nie wypada nie wiedzieć. Nie ma pytań bez odpowiedzi.

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu.

 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

 

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania

Program szkolenia

Część teoretyczna

- budowa układu ruchu - anatomia opisowa a anatomia funkcjonalna

- sterowanie ruchem – fizjologia skurczu mięśnia, regulacja napięcia mięśniowego, rola układu nerwowego

- łańcuchy mięśniowo – powięziowe w ruchu

- hiper- i hipomobliność i ich konsekwencje w treningu sportowym

- stabilność vs mobilność – najczęstsze wzorce zaburzeń posturalnych

- dysbalans mięśniowy jako podstawa urazów przeciążeniowych narządu ruchu

- neuromobilizacje, rozluźnienie, mobilizacje, rozciąganie, stretching…

- projektowanie jednostki treningowej

- praca z zawodnikiem po urazie narządu ruchu

 

Część praktyczna (totalne wyluzowanie):

- kończyna dolna

- tułów

- kończyna górna

- praca na łańcuchach mięśniowo - powięziowych

- specyfika pracy w poszczególnych dyscyplinach i formach ruchu

Wykładowca: dr Tomasz Chmielewski (sportdoctor.pl)

Lekarz, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, początkowo jako lekarz rodzinny, a od 8 lat prowadząc poradnię medycyny sportowej. Specjalizuje się w ocenie motorycznej Zawodników i treningu uzupełniającym, którego głównym celem jest optymalizacja wzorców ruchowych, a docelowo zmniejszenie ryzyka przeciążeń narządu ruchu i poprawa wyników sportowych. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z Zawodnikami wielu dyscyplin. W codziennej pracy wykorzystuje zarówno techniki zaczerpnięte  z treningu sportowego, jogi, rehabilitacji, jak i  najnowszą wiedzę z zakresu neurofizjologii i pracy z powięzią. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, trenerów, instruktorów tańca i pedagogów szkół baletowych.

 

Miejsce: AWF Wrocław, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Termin: 24 – 25.02.2018 r.: dwa dni szkolenia (14 godzin), sobota 9:30 - 16:30, niedziela 9:00 - 16:00
Cena: 450,- zł                 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat Polskiego Związku Gimnastycznego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania: