top of page
Projekt bez tytułu (24).png

STRETCHING W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH

GIMNASTYKA | AKROBATYKA | BALET | POLE DANCE | TANIEC

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego. Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Chmielewski - prekursor i praktyk nowego podejścia do zagadnień kształtowania gibkości w gimnastyce i tańcu. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z zawodnikami wielu dyscyplin. 

UCZESTNICY

Trenerzy, instruktorzy, zawodnicy sportów gimnastycznych, pole dance i tańca. Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach praktycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu anatomii.

 

CEL SZKOLENIA
...przesuwamy granice, obalamy mity - to co należy wiedzieć i to czego nie wypada nie wiedzieć. Nie ma pytań bez odpowiedzi.

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu.

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania

PROGRAM SZKOLENIA

1. Część teoretyczna:

- budowa układu ruchu - anatomia opisowa a anatomia funkcjonalna,

- sterowanie ruchem – fizjologia skurczu mięśnia, regulacja napięcia mięśniowego, rola układu nerwowego,

- łańcuchy mięśniowo – powięziowe w ruchu,

- hiper- i hipomobliność i ich konsekwencje w treningu sportowym,

- stabilność vs. mobilność – najczęstsze wzorce zaburzeń posturalnych,

- dysbalans mięśniowy jako podstawa urazów przeciążeniowych narządu ruchu,

- neuromobilizacje, rozluźnienie, mobilizacje, rozciąganie, stretching,

- projektowanie jednostki treningowej,

- praca z zawodnikiem po urazie narządu ruchu.

 

2. Część praktyczna (totalne wyluzowanie):

- kończyna dolna,

- tułów,

- kończyna górna,

- praca na łańcuchach mięśniowo - powięziowych,

- specyfika pracy w poszczególnych dyscyplinach i formach ruchu.

WYKŁADOWCY
dr Tomasz Chmielewski 

Lekarz, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, początkowo jako lekarz rodzinny, a od 8 lat prowadząc poradnię medycyny sportowej. Specjalizuje się w ocenie motorycznej Zawodników i treningu uzupełniającym, którego głównym celem jest optymalizacja wzorców ruchowych, a docelowo zmniejszenie ryzyka przeciążeń narządu ruchu i poprawa wyników sportowych. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z Zawodnikami wielu dyscyplin. W codziennej pracy wykorzystuje zarówno techniki zaczerpnięte  z treningu sportowego, jogi, rehabilitacji, jak i  najnowszą wiedzę z zakresu neurofizjologii i pracy z powięzią. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, trenerów, instruktorów tańca i pedagogów szkół baletowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce: Wrocław

Termin: 01-02.04.2023 - dwa dni szkolenia (13 godzin: sobota

13:30-19:30, niedziela 9:00-16:00),

Cena: 849,- PLN

W celu zapisania, prosimy o wypełnienie formularza. 

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu, należy wpłacić zadatek

(300 zł) na konto Fundacji - Wrocławskie Centrum Sportów

Gimnastycznych: 51 1090 2529 0000 0001 5166 3719,

która jest oficjalnym organizatorem szkolenia.

Pozostałą kwotę należy przelać do 17.03.2023.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat

Polskiego Związku Gimnastycznego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

bottom of page