top of page
Stretching_optymalny_szkolenie.jpg

STRETCHING OPTYMALNY

W SPORCIE

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego. Szkolenie prowadzi dr Tomasz Chmielewski (sportdoctor.pl) - prekursor i praktyk nowego podejścia do zagadnień kształtowania gibkości w gimnastyce i tańcu. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z zawodnikami wielu dyscyplin.

Uczestnicy

Trenerzy, instruktorzy i zawodnicy. Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach praktycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu anatomii.

 

Cel szkolenia
...przesuwamy granice, obalamy mity - to co należy wiedzieć i to czego nie wypada nie wiedzieć. Nie ma pytań bez odpowiedzi.

Większość urazów przeciążeniowych u osób aktywnych fizycznie jest wynikiem ograniczeń ruchowych związanych z nieprawidłowymi zakresami / płaszczyznami ruchu lub niedostateczną kontrolą motoryczną toru ruchu. Próby nałożenia techniki sportowej na zaburzone podstawowe wzorce posturalne czy ruchowe skutkują powstaniem kompensacji w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, a po wyczerpaniu możliwości kompensacyjnych przeciążeniami tkanek. Analizując pierwotne przyczyny opisanych zaburzeń identyfikujemy zazwyczaj zmniejszony zakres ruchu w stawie wynikający z restrykcji w obrębie torebki stawowej lub dysbalans mięśniowy będący efektem „niedoróbek” treningowych w zakresie przygotowania motorycznego. Często jest to związane z używaniem do generowania ruchu „ulubionych” mięśni, a nie mięśni optymalnych z biomechanicznego i anatomicznego punktu widzenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji pracy z Zawodnikami różnych dyscyplin na etapie budowanie techniki sportowej i jej doskonalenia oraz pracy z Zawodnikami z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu ruchu (leczenie, profilaktyka nawrotów). Proponowana koncepcja opiera się na optymalizacji zakresów ruchów, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością wyjścia poza ramy pracy opartej na standardowej definicji stretchingu i włączenia do codziennej rutyny treningowej technik zaczerpniętych m.in. z fizjoterapii i treningu siłowego.

Od Uczestników szkolenia oczekujemy aktywnego udziału w części praktycznej. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość wykonania wszystkich prezentowanych ćwiczeń. Przedstawiona zostanie prawidłowa technika wykonania ćwiczeń, propozycje progresu i regresu obciążeń treningowych oraz możliwości wykorzystania dodatkowych elementów (opór elastyczny, kettlebel, rolery…). Struktura części praktycznej szkolenia odzwierciedla poszczególne elementy jednostki treningowej, a dobór ćwiczeń (rodzaj, obciążenie, ilość powtórzeń) uwzględnia specyfikę i wymagania poszczególnych dyscyplin.

Program szkolenia

1. Długofalowy rozwój młodego sportowca (trening motoryczny a trening techniczny)
2. Zaburzenia wzorców posturalnych i ruchowych (anatomia funkcjonalna)
3. Urazy przeciążeniowe narządu ruchu (profilaktyka i leczenie)
4. Optymaliz acja ruchu.
5. Mobilizacje stawowe, stretching mięśniowy, neuromobilizacje i techniki powięziowe.
6. Korekta dysbalansu mięśniowego.
7. Stretching optymalny w sporcie:
- lekkoatletyka
- gry zespołowe
- pływanie
- sporty i sztuki walki
- sporty siłowe i cross-fit
8. Fakty i mity na temat stretchingu.

Wykładowca:

dr Tomasz Chmielewski (sportdoctor.pl)

Lekarz, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, początkowo jako lekarz rodzinny, a od 8 lat prowadząc poradnię medycyny sportowej. Specjalizuje się w ocenie motorycznej Zawodników i treningu uzupełniającym, którego głównym celem jest optymalizacja wzorców ruchowych, a docelowo zmniejszenie ryzyka przeciążeń narządu ruchu i poprawa wyników sportowych. Współpracuje z Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej, szkołami baletowymi oraz indywidualnie z Zawodnikami wielu dyscyplin. W codziennej pracy wykorzystuje zarówno techniki zaczerpnięte  z treningu sportowego, jogi, rehabilitacji, jak i  najnowszą wiedzę z zakresu neurofizjologii i pracy z powięzią. Jest autorem kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, trenerów, instruktorów tańca i pedagogów szkół baletowych.

 

Miejsce: Wrocław, ul. Życzliwa 13C (sala BabyGym).

Termin:   Dwa dni szkolenia 6-7.11.2021 (13 godzin), sobota 13:30 - 19:30, niedziela 9:00 - 16:00  

Cena:    ̶1̶0̶4̶9̶,̶-̶ ̶z̶ł̶

                   890,- zł    

W celu zapisania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. 

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu, należy wpłacić zadatek (300 zł) na konto Fundacji - Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych:

54 1140 2004 0000 3102 7652 9561,

która jest oficjalnym organizatorem szkolenia. Pozostałą kwotę należy przelać do 25.10.2021.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat Polskiego Związku Gimnastycznego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:
bottom of page